Ankara Terapi – Ankara Psikolog

Aile Terapisi Nedir?

Aile Terapisi Nedir?

Aile Terapisi Nedir?

 Aile Terapisi

Aile terapisi, özellikle ailelerin ruh sağlığını ve işleyişini etkileyen sorunlara yardımcı olmak için tasarlanmış bir tedavi türüdür. Bireysel aile üyelerinin daha güçlü ilişkiler kurmasına, iletişimi geliştirmesine ve aile sistemi içindeki çatışmaları yönetmesine yardımcı olabilir.

Aile terapisinin birincil hedeflerinden bazıları, daha iyi bir ev ortamı yaratmak, aile sorunlarını çözmek ve bir ailenin karşılaşabileceği benzersiz sorunları anlamaktır.

Aile Terapisi Türleri

Aile terapisinin birkaç türü vardır. Karşılaşabileceğiniz birkaç tanesi şunları içerir:

Aile sistemleri terapisi: Bu tür, insanların zihinsel sağlık sorunlarının üstesinden gelmek için ilişkilerinin güçlü yanlarını kullanmalarına yardımcı olmaya odaklanan bir yaklaşımdır.

İşlevsel aile terapisi: Bu, riskli davranış, şiddet veya madde kullanımıyla ilgili sorunlar yaşayan gençler için sıklıkla kullanılan kısa süreli bir tedavidir. Her bir birey için güven ve saygı oluştururken gençlerin ve ailelerin çözümler aramasına yardımcı olur.

Öyküsel aile terapisi: Bu tür, aile üyelerini, bu deneyimlerin kendilerini nasıl şekillendirdiğini ve başkalarıyla nasıl ilişki kurduklarını anlamak için kendi hikayelerini anlatmaya teşvik eder. Bu anlatı ile çalışarak, kişi sorunları kendi dar merceğinden görmekten daha nesnel olarak görmeye başlayabilir.

Psikoeğitim: Bu tür tedavi, aile üyelerinin zihinsel sağlık koşullarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmaya odaklanır. İlaçlar, tedavi seçenekleri ve kendi kendine yardım yaklaşımları hakkında daha fazla bilgi sahibi olan aile üyeleri, uyumlu bir destek sistemi olarak işlev görebilir.

Destekleyici aile terapisi: Bu tür terapi, aile üyelerinin hissettiklerini açıkça paylaşabilecekleri ve ailelerinden destek alabilecekleri güvenli bir ortam yaratmaya odaklanır.

Bazı terapistler belirli bir aile terapisi türüne bağlı kalabilirler. Buna karşılık, diğerleri, ailenin ihtiyaçlarına uyacak şekilde farklı tedavi türlerinin özelliklerini içeren daha eklektik, çok modlu bir yaklaşım benimseyebilir.

Teknikler

Aile terapisinde kullanılan teknikler tipik olarak terapistin teorik yönelimi ve ailenin özel ihtiyaçları gibi faktörlere bağlıdır. Kullanılabilecek bazı yöntemler şunlardır:

Davranışsal teknikler: Bu yöntemler genellikle aile üyelerinin belirli sorunları ele almasına yardımcı olmak için beceri eğitimi ve psikoeğitim üzerine odaklanır. Örneğin, aile üyelerinin iletişim sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak için modelleme ve rol yapma kullanılabilir.

Psikodinamik teknikler: Bu yöntemler, her bir aile üyesinin karşılaştıkları sorunları nasıl yorumladığını ve bunlara nasıl tepki verdiğini değerlendirmeyi içerir. Terapist, yeni duygusal içgörüler geliştirmek ve daha etkili yanıt vermenin yeni yollarını keşfetmek için aileyle birlikte çalışır.

Yapısal teknikler: Bu yöntemler, aile içindeki sınırlar ve güç dinamikleri konusunda aile üyelerine yardım etmeye odaklanır. Bu tür teknikler, ailelerin yeni sınırlar oluşturmasına ve ailenin işleyişini iyileştiren rutinler oluşturmasına yardımcı olabilir.

Aile terapisinde kullanılan teknikler, duygusal farkındalığı geliştirmeye, aile içindeki büyük değişikliklere yardımcı olmaya, insanların kontrol edemedikleri şeyleri kabul etmelerine yardımcı olmaya ve iletişim ve işbirliğini geliştirmeye odaklanır.

Aile Terapisinin Faydaları

Bu tedavi biçimi iletişime yönelik olduğundan, aile üyeleri düşüncelerini ve ihtiyaçlarını nasıl daha iyi paylaşacaklarını ve çatışmaları ilişkilere daha az zarar verecek şekilde nasıl çözeceklerini öğrenebilirler.

Bu tür terapi aynı zamanda aile üyelerinin bireysel bir aile üyesinin zorluklarını nasıl ele alabileceğine odaklanır. Örneğin, bir aile üyesinin zihinsel sağlık sorunu varsa, aile terapisi bazen soruna katkıda bulunan bazı koşulların değiştirilmesine yardımcı olabilir.

Bireyler akıl hastalığından etkilendiğinde, aile üyeleri bazen nasıl yardım edileceği konusunda farkındalıktan yoksun olabilir. Sonuç olarak, hastalığın bazı yönlerini koruyan ve hatta daha da kötüleştiren davranışlarda bulunabilirler. Aile terapisi, aile üyelerinin, kendi zihinsel durumlarını korurken, zihinsel bozukluğu olan aile üyelerini desteklemek için neler yapabilecekleri konusunda daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olabilir.

Aile terapisini denemekle ilgileniyorsanız, Ankara Psikolog olarak uzmanlaşmış ve profesyonel kadromuz ile sizlere aile terapisi hizmeti vermek için hazırız. Her şey daha mutlu ve sağlıklı bir aile yaşantısı için…

Ankara Aile Terapisi Randevu Oluşturmak İçin Tıklayın

Aile Terapisi Nedir?
Aile Terapisi - Ankara Uzman Terapi
Exit mobile version