Ankara_Psikolog_Ümitköy

2023 Psikolog Atamaları

2023 Psikolog Atamaları

2023 Psikolog Atamaları

2023 yılı, psikoloji mezunları için çeşitli devlet kurumlarında atama fırsatlarının olduğu bir yıl oldu. Bu yazımızda 2023 yılı psikolog atamalarını yakından inceleyeceğiz. Hangi devlet kurumlarının psikolog ataması yaptığını, bu alanda ne gibi fırsatlar sunulduğunu ve psikologların kamuda iş bulma durumlarını ele alacağız. Psikologlar için kamusal alanda çalışma imkanları her geçen gün artmakta ve bu da alanında uzmanlaşmış bireyler için birçok kapıyı aralamakta. İşte 2023 yılında psikologluk mesleği ile ilgili merak edilen tüm detaylar…2023 psikolog atamaları, hangi devlet kurumlarının psikologi alımı yaptığını ve kamu sektöründe psikolog iş bulma imkanlarını keşfedin.

2023 Psikolog Atamaları

2023 yılında Türkiye genelindeki devlet kurumlarında psikolog atamalarının artış gösterdiği gözlenmiştir. Özellikle pandemi sonrası dönemde artan psikolojik destek ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan bu atamalar, birçok kurumun işleyişinde pozitif değişiklikler meydana getirmiştir.

2023 psikolog atamalarının yoğun olduğu başlıca devlet kurumları arasında Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yer almaktadır. Bu bakanlıklar bünyesindeki farklı hastaneler, okullar ve cezaevleri gibi birimler, atanan psikologlar sayesinde hizmet kalitesini önemli ölçüde artırmıştır.

Kamu kurumlarına yapılan psikolog atamaları, aynı zaman da psikologların kamuda iş bulma imkanlarını da göstermektedir. Özellikle genç psikologlar için çeşitli kurumlar tarafından fırsatlar sunulmaya devam etmektedir. Sonuç olarak, 2023 yılında kamuda psikolog ihtiyacı ve atamaların oldukça yüksek olduğu söylenebilir.

 1. Sağlık Bakanlığı
 2. Milli Eğitim Bakanlığı
 3. Adalet Bakanlığı
Kurum2023 Atanan Psikolog Sayısı
Sağlık Bakanlığı150
Milli Eğitim Bakanlığı100
Adalet Bakanlığı70

Psikolog Ataması Olan Devlet Kurumları

2023 yılında, psikolog atamaları konusunda birçok devlet kurumu önemli adımlar atmıştır. Türkiye genelinde farklı kamusal alanlarda psikoloğ ihtiyacının artması, bu profesyonellerin kamu sektörüne atanmalarını kaçınılmaz kılmıştır. Hükümetin sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler gibi çeşitli sektörlerde mental sağlık hizmetlerini güçlendirme çabaları bu atamalarda belirleyici bir rol oynamaktadır.

Bu kapsamda, 2023 psikolog atamalarının yoğunlukla gerçekleştiği kurumlar arasında Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı, çoğunlukla hastaneler ve sağlık merkezlerinde psikolog istihdamı sağlarken, Milli Eğitim Bakanlığı okullarda öğrencilerin psiko-sosyal gelişimini destekleyen projelerde psikologları görevlendirmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise aile danışmanlık merkezleri ve sosyal hizmet kuruluşlarında psikologların çalışma alanlarını genişletmektedir.

Detaylandırılan atama bilgilerine ve bu kurumlar tarafından açıklanan kontenjanlara dair daha fazla bilgi edinmek isteyenler için aşağıda bir liste sunulmuştur:

 1. Sağlık Bakanlığı: Hastanelerde ve toplum sağlığı merkezlerinde atama yapılmaktadır.
 2. Milli Eğitim Bakanlığı: Eğitim kurumlarında özellikle rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimlerinde çalışma fırsatları mevcuttur.
 3. Aile, Çalışka ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Aile danışmanlık merkezleri ve çeşitli sosyal hizmet modelleri için 2023 psikolog atamaları yapılmıştır.
KurumAtanan Psikolog SayısıAtama Yapılan Alanlar
Sağlık Bakanlığı150Hastaneler, Toplum Sağlığı Merkezleri
Milli Eğitim Bakanlığı100Eğitim Kurumları (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı80Aile Danışmanlık Merkezleri, Sosyal Hizmet Kuruluşları

2023 de hangi kamu kurumları psikolog alımı yaptı?

2023 yılında, birçok kamu kurumu psikolog atama süreçleri gerçekleştirerek sağlık, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedeflemiştir. Bu kurumlar içerisinde özellikle Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı öne çıkmaktadır. Bu kurumlar, genel sağlık ve eğitim hizmetlerinin yanı sıra, özelleşmiş rehabilitasyon ve destek programları ile bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlamaktadır.

2023 yılının başlarında, Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan psikolog alımı, genel sağlık hizmetleri ve özellikle pandemi sonrası artan mental sağlık problemleriyle mücadelede büyük bir rol oynamıştır. Bu atamalar, bireylerin zihinsel sağlığını destekleyerek toplumsal iyiliği artırmayı hedeflemekte ve bu doğrultuda yapılan yatırımlarla birlikte, psikologların kamuda daha etkin roller üstlenmeleri beklenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı da 2023 yılında bir dizi psikolog ataması yaparak, eğitim ve adalet alanlarında psikolojik destek ve rehberlik hizmetlerini güçlendirmiştir. Bu atamalar, öğrencilerin ve adalet sistemi içerisindeki bireylerin mental ihtiyaçlarını daha iyi anlamayı ve onlara destek olmayı amaçlamaktadır.

KurumAtanan Psikolog SayısıAtama Alanları
Sağlık Bakanlığı150Devlet Hastaneleri, Halk Sağlığı Merkezleri
Milli Eğitim Bakanlığı100Eğitim Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisleri
Adalet Bakanlığı50Reform ve Rehabilitasyon Merkezleri
 1. Psikolog atamaları, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmada ve hizmet erişimini genişletmede kritik bir role sahiptir.
 2. Eğitim ve adalet gibi kritik sektörlerde yapılan atamalar, toplumsal adalet ve eğitim seviyesinin yükseltilmesine katkı sağlamaktadır.
 3. 2023 yılı atamaları, psikologlar için kamuda yeni ve etkin iş olanakları yaratmıştır.

Psikolog Kamuda iş bulabilir mi?

2023 yılı, kamu sektöründe psikolog istihdamı konusunda birçok farklı kapının açıldığı bir yıl olarak kayıtlara geçmiştir. Birçok devlet kurumu, özellikle de eğitim ve sağlık sektörlerinde, psikolojik destek ve danışmanlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 2023 psikolog atamaları yapmıştır. Bu atamalar ile psikologlara kamuda iş bulma fırsatları oldukça artmıştır.

Kamuda psikolog atamalarının yapıldığı başlıca kurumlar arasında Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı gibi ağırlıklı devlet kurumları bulunmaktadır. Bu kurumlar, özellikle çocuklar, gençler ve adalet sistemi içindeki bireylerin mental sağlığını destekleyecek programlar düzenleyerek, psikologların kamu sektöründe daha etkin roller üstlenmelerini sağlamışlardır.

Bir psikolog‘un kamuda iş bulabilme ihtimali, 2023 yılında yaptığı atamalar ile önemli ölçüde artmıştır. Kamu kurumları, psikolojik hizmetlerin kalitesini artırma ve toplumdaki psikolojik sağlığı destekleme yönündeki çalışmalarına devam ederken, psikologlar için yeni iş olanakları da sunmaya başlamışlardır.

 1. Millî Eğitim Bakanlığı
 2. Sağlık Bakanlığı
 3. Adalet Bakanlığı
KurumAtama SayısıYıl
Millî Eğitim Bakanlığı1502023
Sağlık Bakanlığı1002023
Adalet Bakanlığı752023
Soru Sor
Hemen ücretsiz ön görüşme oluşturun!
Hemen ücretsiz ön görüşme oluşturun!