Ankara_Psikolog_Ümitköy
Kaygı Nedir? Kaygı Problemleri Nasıl Çözülür

Kaygı Nedir? Kaygı Problemleri Nasıl Çözülür

Kaygı Nedir? Kaygı Problemleri Nasıl Çözülür

Kaygı Problemleri

İster panik atak, obsesyon ve kompulsiyonlar, ister günlük kaygı belirtileri yaşıyor olun, yalnız olmadığınızı bilmek çok önemlidir. Dünyada en yaygın akıl hastalığı olan kaygı bozuklukları, her milyonlarca yetişkini etkiliyor.

Bir ruh sağlığı uzmanıyla çalışmak ruh sağlığınızı iyileştirebilir. Birçok kaygı bozukluğu için psikoterapi en etkili tedavidir. Psikoterapi, endişelerinizin ve korkularınızın altında yatan nedenleri ortaya çıkarmanıza, nasıl gevşeyeceğinizi öğrenmenize ve daha sağlıklı başa çıkma mekanizmaları ve problem çözme becerileri geliştirmenize yardımcı olabilir. Esasen, terapi size kaygının üstesinden gelmek için gerekli araçları verir ve bunları nasıl kullanacağınızı öğretir.

Kaygı tedavisinde en sık kullanılan terapi türlerinden bazıları şunlardır:

  • Bilişsel davranışçı terapi

Bilişsel-davranışçı terapi (BDT), kaygı bozukluklarının tedavisinde en yaygın kullanılan terapidir. Bu terapi, dış olaylar değil, düşüncelerimizin nasıl hissettiğimizi, düşündüğümüzü ve nasıl davrandığımızı etkilediği kavramına dayanır. Başka bir deyişle, içinde bulunduğunuz durum nasıl hissettiğinizi belirlemez, ancak duruma ilişkin algınız belirler.

BDT, dünyaya ve kendimize bakışımızdaki olumsuz düşünce ve davranışları ele alır. Bilişsel-davranışçı tedavi iki ana bileşeni içerir:

Kaygı Nedir? Kaygı Problemleri Nasıl Çözülür
Kaygı Problemleri - Ankara Psikolog

Bilişsel terapi, olumsuz düşüncelerinizin sinirlilik ve kaygı duygularına nasıl katkıda bulunduğunu inceler.

Davranış terapisi, durumlardaki davranışlarınızın ve tepkilerinizin kaygıyı nasıl tetiklediğini inceler.

Grup terapisi ve yapılandırılmış terapi seanslarının bir kombinasyonu yoluyla BDT, sorunlu düşünce ve inançları belirlemeyi, onlara meydan okumayı ve bunları daha sağlıklı, daha yapıcı düşünce ve inançlarla değiştirmeyi amaçlar.

  • Maruz Kalma Terapisi

Adından da anlaşılacağı gibi, maruz bırakma terapisi danışanları korkulan nesnelere veya durumlara maruz bırakır. Tekrarlanan maruz kalmalar yoluyla, danışanlar korkulan durumlar üzerinde artan bir kontrol duygusu hissederler ve aşırı endişe zamanla daha yönetilebilir hale gelir. Maruz kalma tedavisi iki şekilde yapılabilir. Terapistler danışanlarından korkulan durumları hayal etmelerini isteyebilir veya danışanlar yavaş yavaş korkulan durumlarla gerçek hayatta yüzleşebilir. Maruz kalma terapisi tek başına veya bilişsel-davranışçı terapi ile birlikte kullanılabilir.

  • Psikodinamik Terapi

Psikodinamik terapi, kökleri geçmiş deneyimlere dayanan olumsuz düşünce ve davranış kalıplarını tanımayı içerir. Psikodinamik yönelime sahip terapistler, tipik olarak açık uçlu sorular ve serbest çağrışım kullanır ve danışanların akıllarında ne varsa tartışmasına olanak tanır. Terapi seansları sırasında danışanlar ve terapistler bilinçsiz olumsuz davranış kalıplarını belirlemek için birlikte çalışırlar. Danışanlar bu çağrışımları gün ışığına çıkararak sorunlu davranışların ve duyguların üstesinden gelmeyi öğrenebilirler.

  • Kişilerarası Terapi

Kişilerarası terapi, ergenlerde ve yetişkinlerde kişilerarası sorunları ele alan kısa süreli bir tedavidir. İlk terapi seansları sırasında, sosyal izolasyon, kaçınma veya saldırganlık gibi olumsuz kalıpları belirlemek için terapistinizin zihinsel sağlık endişelerinizin doğası ve kişilerarası deneyimler hakkında bilgi toplamasını bekleyebilirsiniz. Sonuç olarak, kişilerarası terapi, danışanların zihinsel sağlık sorunlarını anlamalarına ve başkalarıyla olumlu sosyal etkileşimler geliştirmelerine yardımcı olmak için çalışır.

  • Diyalektik davranış terapisi (DDT)

DDT, ağırlıklı olarak BDT’ye dayanır, ancak rahatsız edici düşünce, duygu ve davranışları onlarla mücadele etmek yerine kabul etmeye odaklanır. Danışanlar, olumsuz düşünce ve davranışlarla uzlaşarak, iyileşmeye yönelik kademeli bir tedavi planı oluşturmak için terapistlerle birlikte çalışabilirler.

DDT, hastaların duygusal ve bilişsel becerileri öğrenmelerine ve bu becerileri günlük yaşamlarına başarıyla uygulamalarına yardımcı olur. Genel olarak DDT, aşırı korku ve sinirlilik gibi zor duygularla mücadele etmeye odaklanır. DDT, kaygı bozukluğu olan kişilerin duygusal düzenleme kapasitelerini ve duyguları kontrol etme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Bazen kaygı belirtileri bunaltıcı olabilir ve yoğun korku ve sinirlilik günlük yaşamınıza müdahale edebilir. Aşırı kaygı ile mücadele ediyorsanız, akıl sağlığınızı doğru kişinin ellerine teslim etmeniz çok önemlidir.

Doğru terapisti bulmak için Ankara Psikolog aracılığıyla bir ruh sağlığı uzmanına ulaşın. Kişisel tercihleriniz ve gereksinimleriniz ne olursa olsun, sizi rahat hissedeceğiniz bir akıl sağlığı uzmanına ulaştıracağız.

Ankara Psikolog platformundaki deneyimli ruh sağlığı sağlayıcılarından biri, tedavi seçeneklerinizi keşfetmenize, kaygı belirtilerinizi yönetmenin yeni yollarını bulmanıza, yaşam kalitenizi iyileştirmenize ve zihinsel sağlık endişelerinizi gidermenize yardımcı olacaktır.

Bir yanıt yazın

Soru Sor
Hemen ücretsiz ön görüşme oluşturun!
Hemen ücretsiz ön görüşme oluşturun!