Ankara_Psikolog_Ümitköy
Kişilik İle İlgili Psikolojik Sözler

Kişilik İle İlgili Psikolojik Sözler

Kişilik İle İlgili Psikolojik Sözler

Kişilik İle İlgili Psikolojik Sözler

Kişilik, bir insanın davranışları, düşünceleri, duyguları ve ilişkileri üzerinde etkili olan temel özelliklerin tümüdür. Kişilik, bireyin benzersiz özelliklerini ve karakterini şekillendirir. Bu yazıda kişilik kavramını detaylı bir şekilde ele alacağız. Türlerinden kişilik gelişimine, kişilik bozukluklarından kişilik testlerine kadar pek çok konuya değineceğiz. Ayrıca, konuyla ilgili yapılmış psikolojik sözleri de sizinle paylaşacağım. Hakkında merak ettiğiniz pek çok konuyu bu yazıda bulabilirsiniz.

Kişilik Nedir?

Kişilik nedir? Kişilik, bir bireyin ruhsal özelliklerinin, duygusal yapısının, düşünce tarzının ve davranışlarının tümünü ifade eder. Kişilik, genellikle bireyin doğuştan getirdiği özelliklerin yanı sıra çevresel faktörlerin etkisiyle de şekillenir. Bir insanın kimliğini belirleyen en temel unsurlardan biridir.

İnsanların karakteristik özelliklerini ve ruhsal yapılarını anlamak için oldukça önemlidir. Psikologlar, ünlü düşünürler ve yazarlar tarafından söylenmiş olan bu tür sözler, insanların kişilikleri hakkında fikir sahibi olmamıza yardımcı olabilir.

Örneğin, Rollo May’in “Karakter, sadece yaşadıklarımızın toplamıdır” sözü kişiliğin deneyimlerimizden etkilendiğini vurgular. Diğer yandan, Sigmund Freud’un “İnsanın anlayamadığı büyük bir şey vardır, ki bu kişinin kendisidir” sözü, kişiliğin derinliklerini keşfetme gerekliliğine dikkat çeker.

 • Ayrıca, Albert Einstein’ın “Herkes bir dehanın bir parçasıdır ama bazılarıda o parçayı kusursuz tamamlar” sözü çeşitliliğine ve her bireyin farklı bir değer taşıdığına işaret eder.
 • Bununla birlikte, Maya Angelou’un “İnsanlar sizi unuttuğunu zaman unutmayın, sizi hatırladıklarında unutmayın” sözü, kişiliklerin insanların zihinlerinde bıraktığı izlenimi vurgular.
KişilikPsikolojik Söz
Carl Gustav Jung“Kişilik, insanın maskesidir.”
Friedrich Nietzsche“Kararlarınız kişiliğinizi yaratır.”

Kişilik Türleri Nelerdir?

Kişilik, bireyin düşünce, duygu ve davranışlarının bir bütünüdür. Psikologlar, kişilikleri farklı kategorilere ayırarak incelerler. Bu kategorilere kişilik tipleri denir. Genellikle dört ana kategori altında incelenir. Bunlar; Duygusal, Davranış, Zeka ve Ruhsal olmak üzere dört gruba ayrılır.

Kişilik tipleri arasında en yaygın olanlarından biri de duygusal kişilik tipleridir. Duygusal kişilik tipleri, bireyin duygu ve düşüncelerini nasıl kontrol ettiğini gösterir. Bazı insanlar duygusal konularda daha hassas olabilirken, bazıları duygusallığını daha az gösterebilir. Bunun yanı sıra Davranış, Zeka ve Ruhsal kişilik tipleri de bireyin farklı yönlerini inceleyerek, kişilik özelliklerini belirler.

Kişilik Gelişimi Nasıl Olur?

Bir bireyin zamanla geliştirdiği karakteristik özelliklerin tamamıdır. Kişilik gelişimi, birçok farklı faktörün etkisi altında gerçekleşir. Hem genetik faktörlerin hem de çevresel etkenlerin kişilik üzerinde etkisi vardır. İnsanlar, çocukluk döneminden itibaren kişiliklerini oluşturmaya başlarlar ve bu süreç yaşamları boyunca devam eder.

Gelişiminde çocukluk dönemi oldukça önemlidir. Aile, okul, arkadaş çevresi gibi faktörler kişilik oluşumunda belirleyici rol oynar. Ayrıca, bireyin yaşadığı olaylar da kişilik gelişimini etkiler. Kişilik, zamanla deneyimler ve öğrenme süreciyle şekillenir.

Genetik FaktörlerÇevresel Etkenler
Genetik miras, kişilik özelliklerinin oluşumunda etkilidir.Aile, okul, arkadaş çevresi gibi faktörler kişilik gelişimini etkiler.
Belirli genler kişilik özelliklerinin oluşmasında belirleyici olabilir.Bireyin yaşadığı olaylar ve deneyimler de kişilik gelişimini etkiler.

Bireyin yaşamının her aşamasında devam eden bir süreçtir. Kişiliğin oluşumunda genetik faktörlerin yanı sıra çevresel etkenler de oldukça önemlidir. Bu nedenle kişilik gelişimi her birey için farklılık gösterir ve sürekli devam eder.

Kişilik Bozuklukları Nelerdir?

Bozuklukları, bireyin düşünce, duygu ve davranışlarında kalıcı bir şekilde sapmalar ve bu sapmaların toplumsal ilişkilerini, işlevselliğini ve kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği durumlardır. Bu bozukluklar genellikle ergenlik döneminde başlar ve yetişkinlik döneminde devam eder.

Bazı yaygın kişilik bozuklukları arasında şizoid kişilik bozukluğu, borderline kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu, obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu ve paranoid kişilik bozukluğu bulunmaktadır. Her bir bozukluğun kendine özgü belirtileri ve etkileri vardır. Kimi kişiler birden çok kişilik bozukluğu yaşayabilir.

Kişilik Testleri Nasıl Yapılır?

Kişilik testleri, bireylerin kişilik özelliklerini ölçmek ve anlamak için kullanılan psikolojik testlerdir. Bu testler, kişilerin duygusal, zihinsel ve davranışsal özelliklerini analiz ederek, bireyin kişilik yapısını ortaya koymayı amaçlar. Kişilik testleri, genellikle psikologlar ya da terapistler tarafından uygulanmakta olup, bireylerin kendi kişilik özellikleri hakkında farkındalık kazanmalarına yardımcı olabilir.

Kişilik testleri yapılırken kullanılan yöntemlerden biri, kendini tanıma testleridir. Bu testler, bireyin kendi kişilik özellikleri hakkında farkındalık kazanmasına yardımcı olur. Diğer bir yöntem ise gözlem testleridir. Bu testlerde, bireyin davranışları ve tepkileri üzerinden kişilik özellikleri analiz edilmeye çalışılır. Aynı zamanda, kişilik testleri için önceden geliştirilmiş standart test formları da bulunmaktadır.

Genellikle kişilik testleri için hazırlanmış olan formlar, farklı kişilik özelliklerini ölçmeye yönelik sorular içermektedir. Bireyler, bu soruları yanıtlayarak kendi kişilik yapıları hakkında bilgi sahibi olabilirler. Test sonuçları, uzmanlar tarafından analiz edilerek bireyin kişilik profili çıkarılabilir. Kişilik testleri, bireylerin kendilerini daha iyi anlamalarına ve olası sorunları fark etmelerine yardımcı olabilir.

Kişilik Üzerine Yapılmış Psikolojik Sözler

İnsanların kişilikleri, davranışları ve yaşam tarzları hakkında çeşitli sözler söylenmiştir. Bu sözler genellikle psikologlar, filozoflar ve yazarlar tarafından ifade edilmiştir. Kişilikle ilgili psikolojik sözler, bireylerin kendilerini tanımalarına ve kişilik gelişimlerine katkıda bulunabilir.

Bazı psikolojik sözler kişilik özellikleri, duygusal durumlar ve ilişki dinamikleri hakkında derin bir anlayış sunabilir. Bu sözler, insanların iç dünyalarını anlamalarına ve olumlu değişiklikler yapmalarına yardımcı olabilir.

 

 1. “Birbirine bağlılık olmadan hayat hiçbir anlam ifade etmez. Birbirimize ihtiyacımız var ve bunu ne kadar çabuk öğrenirsek, hepimiz için o kadar iyi.” –Erik Erikson
 2. “Kendinizi uyandırmak için -yani, faaliyetlerinizde daha dikkatli olmak için- çaba göstermeye başladığınızda, birdenbire hayatı çok daha fazla takdir etmeye başlarsınız.” –Robert Biswas-Diener
 3. “Biz neysek oyuz çünkü biz neysek o olduk. İnsan yaşamının ve güdülerinin sorunlarını çözmek için gereken şey ahlaki tahminler değil, daha fazla bilgidir.” –Sigmund Freud
 4. “Yaratıcı olmak istiyorsanız, çocukları yetişkin toplumu tarafından deforme olmadan önce karakterize eden yaratıcılık ve icatla, kısmen bir çocuk olarak kalın.” -Jean Piaget
 5. “Bilerek olabileceğinden daha az olmayı planlıyorsan, seni hayatının geri kalanında mutsuz olacağın konusunda uyarıyorum.” –İbrahim Maslow
 6. “Bir insandan her şey alınabilir, ancak insan özgürlüklerinin sonuncusu: herhangi bir verili koşulda kişinin tutumunu seçmesi.” –Viktor Frankl
 7. “Harika kitaplar öğretmemeliyiz; okuma sevgisini öğretmeliyiz. Birkaç edebiyat eserinin içeriğini bilmek önemsiz bir başarıdır. Okumaya devam etme eğilimi büyük bir başarıdır.” –BF Skinner
 8. “Muhtemelen en büyük içgörü… mutluluğun sadece bir yer değil, aynı zamanda bir süreç olduğudur. Mutluluk, devam eden yeni zorluklarla dolu bir süreçtir ve mutlu olmaya devam etmek için doğru tutumları ve faaliyetleri gerektirir.” –Ed Diener
 9. “Bizi sınırlayan öncelikle fiziksel benliğimiz değil, fiziksel sınırlarımız hakkındaki zihniyetimizdir.” –Ellen J. Langer
 10. “Mutlu insanlar için zaman ‘dolu ve planlı’dır. Mutsuz insanlar için zaman doldurulmaz, açık ve taahhütsüzdür; şeyleri ertelerler ve verimsizdirler.” –Michael Argyle
 11. “Hayattaki en yüce ve en güzel şeyler, duyulmak, okunmak veya görülmek değil, istenirse yaşanmaktır.” –Soren Kierkegaard
 12. “Hayatta kalmak için günde 4 sarılmaya ihtiyacımız var. Bakım için günde 8 sarılmaya ihtiyacımız var. Büyümek için günde 12 sarılmaya ihtiyacımız var.” –Virginia Satir
 13. “Doğru yolda olup olmadığınızı anlamanın en iyi yolu? Yola bakmayı kes.” –Marcus Buckingham
 14. “Bu dünyadaki her insan hayal gücü, çaba ve azim yoluyla gerçekleştirilebilecek büyük olasılıklarla doludur.” –Scott Barry Kaufmann
 15. “Mutluluk bizim bulmamız için orada değil. Bizim orada olmamasının nedeni, içimizde olmasıdır.” –Sonja Lyubomirsky
 16. “Beklenmedik bir tehdit tehdidiyle karşılaştığımızda, kendimizi kurtarmanın tek yolu etrafımızdaki insanlara sıkı sıkıya sarılmak ve bırakmamaktır.” –Shawn Akor
 17. “Gerçek şu ki, kötü şeyler bizi beklediğimiz kadar derinden etkilemez. Bu iyi şeyler için de geçerli. İkisine de çok çabuk adapte oluyoruz.” –Daniel Gilbert
 18. “Mutlu bir hayat bile bir ölçü karanlık olmadan olamaz ve hüzünle dengelenmeseydi mutlu kelimesi anlamını kaybederdi.” –Carl G.Jung

En Güzel Psikolojik Sözler

 1. “Sahip olduklarınla ​​yetin. İşlerin nasıl olduğuna sevinin. Eksik hiçbir şeyin olmadığını anladığında bütün dünya sana ait.” -Lao Tzu
 2. “Merhamet, insanları ağlamaklı aylaklar, ahlaki zayıflar veya pasif izleyiciler yapmaz; ama böyle zor bir eylemi atlama şansı verilse veya anonim koşullarda bile başkalarının acısını üstlenecek olan bireyler.” –Dacher Keltner
 3. “Yeni olasılıklara açık olduğumuzda onları buluruz. Açık olun ve her şeye şüpheyle yaklaşın.” –Todd Kashdan
 4. “Mutlu davranmak daha özverili. Her zaman açık yürekli olmak enerji, cömertlik ve disiplin gerektirir. Yine de herkes mutlu insanı hafife alır.” –Gretchen Rubin
 5. “Mutluluk paylaştıkça çoğalan tek şeydir.” –Albert Schweitzer
 6. “Gerçek duygular üretilemez ve yok edilemez… beden gerçeklere yapışır.” –Alice Miller
 7. “Olmak, olmaktan daha iyidir.” –Carol S. Dweck
 8. “Sessizce mücadele eden birine vereceğim tavsiye şudur: Bu şekilde yaşamak zorunda değilsin. Sessizce mücadele etmek zorunda değilsin. Sessiz kalabilirsiniz. Birine bu konuda açık olduğunuz sürece, zihinsel bir sağlık durumuyla iyi yaşayabilirsiniz, çünkü ihtiyacınız olan yardımı alabilmeniz için deneyiminizi insanlarla paylaşmanız gerçekten önemlidir.” – Demi Lovato
 9. “Her zaman pozitif olmak zorunda değilsiniz. Üzgün, kızgın, sinirli, sinirli, korkmuş ve endişeli hissetmek tamamen normaldir. Duygulara sahip olmak sizi olumsuz bir insan yapmaz. Seni insan yapar.” — Lori Deschene
 10. “Her şeyde bir çatlak vardır, ışık içeri böyle girer” – Leonard Cohen
 11. “Acınızı anlıyorum. İnan bana, yaparım. İnsanların hayatlarının en karanlık anlarından mutlu ve tatmin edici bir hayat yaşamaya gittiklerini gördüm . Sende yapabilirsin. Sana inanıyorum. Sen bir yük değilsin. Asla yük olmayacaksın.” — Sophie Turner
 12. “Ruh sağlığı sorunları kim olduğunuzu tanımlamaz. Onlar deneyimlediğiniz bir şeydir. Yağmurda yürüyorsun ve yağmuru hissediyorsun ama sen yağmur değilsin.” — Matt Haig
 13. “Kırıldıysan, kırık kalmak zorunda değilsin.” – Selena Gomez
 14. “Kaybolmadan kendimizi anlamaya başlamayız” – Henry David Thoreau
 15. “Beyniniz size olmadığını söylese bile umut vardır.” – Yeşil John
 16. “Bana her zaman hatırlayacağına söz ver: inandığından daha cesursun, göründüğünden daha güçlüsün ve düşündüğünden daha zekisin.” — Christopher Robin’denWinnie the Pooh
 17. “Cehennemden geçiyorsan, devam et.” – Winston Churchill
 18. “Yapabileceklerini değiştir, yapamadıklarını yönet.” — Raymond McCauley
 19. “Ruh sağlığı hayatınızın her yönünü etkiler. Sadece bir kutuya koyabileceğiniz bu temiz küçük konu değil.” — Shannon Purser
 20. “Şu andaki koşullarınız nereye gidebileceğinizi belirlemiyor; onlar sadece nereden başlayacağınızı belirler.” — Nido Qubein
 21. “Sen bu dünyada her şeyden önce vazgeçmemen gereken tek şeysin. Ortaokuldayken şiddetli anksiyete ve depresyonla mücadele ediyordum ve ailemden ve bir terapistten aldığım yardım ve destek hayatımı kurtardı. Yardım istemek ilk adımdır. Bu dünya için bilemeyeceğin kadar değerlisin.” — Lili Rhinehart
 22. “Düşüncelerinizi kontrol etmek zorunda değilsiniz. Sadece seni kontrol etmelerine izin vermeyi bırakmalısın.”  — Dan Millman
 23. “En iyi çıkış yolu her zaman geçmektir.” – Robert Frost
 24. “ Her düşündüğünüze inanmayın.”  – Bilinmeyen
 25. “Işığı görmek için odaklanmamız gereken en karanlık anlarımızdır.” – Aristoteles
 26. “Eğildim ama kırılmadım. Yaralıyım ama şeklim bozuk değil. Üzülüyorum ama umutsuz değilim. Yorgunum ama güçsüz değilim. Kızgınım ama kırgın değilim. Depresyondayım ama pes etmiyorum.” – Bilinmeyen
 27. “Duş alın, günü yıkayın. Bir bardak su iç. Odayı karanlık yap. Uzan ve gözlerini kapat. Sessizliğe dikkat edin. Kalbinizin farkına varın. Hala atıyor. Hala dövüşüyor. Sonuçta başardın. Başka bir gün başardın. Ve bir tane daha yapabilirsiniz. Gayet iyi gidiyorsun.” – Charlotte Eriksson
 28. Depresyonda olmakta sorun yok, kaygıda olmakta ve uyum bozukluğunda sorun yok. Konuşmayı geliştirmemiz gerekiyor. Hepimizin fiziksel sağlığı olduğu gibi zihinsel sağlığımız da var.” – Prens Harry
 29. “Tırtıl dünyanın sonunun geldiğini düşündüğü anda kelebeğe dönüştü .” – Anonim atasözü
 30. “Uçamıyorsan, koş. Koşamıyorsan, yürü. Yürüyemiyorsan emekle ama ne olursa olsun hareket etmeye devam et.” – Martin Luther King, Jr
 31. “Mutluluk en karanlık zamanlarda bile bulunabilir, eğer sadece ışığı açmayı hatırlarsa.” – Albus Dumbledore gelenHarry Potter ve Azkaban Tutsağı
 32. “Rüzgarın yönünü değiştiremem ama yelkenlerimi her zaman hedefime ulaşmak için ayarlayabilirim.” -Jimmy Dean
 33. “Bazen sabahları yataktan kalkıyorsun ve başaramayacağımı düşünüyorsun ama içten gülüyorsun – bu şekilde hissettiğin tüm zamanları hatırlıyorsun.” — Charles Bukowski
 34. “Hastalığınız kimliğiniz değil. Kimyanız, karakteriniz değil.” — Papaz Rick Warren
 35. “En kötü düşmanınız size kendi korumasız düşünceleriniz kadar zarar veremez.” – Buda
 36. “Acı veren vücuttaki morluklar değildir. Kalbin yaraları ve akıldaki yaralardır.” — Ayşe Mirza
 37. “Ruh sağlığı… bir varış noktası değil, bir süreçtir. Nereye gittiğin değil, nasıl sürdüğünle ilgili.” — Noam Shpancer
 38. “Terapi hakkında sevdiğim şey, size kör noktalarınızın ne olduğunu söylemeleri. Bu rahatsız edici ve acı verici olsa da, size üzerinde çalışabileceğiniz bir şey veriyor.” — Pembe
 39. “Başarı düzeyine veya besin zincirindeki yerine rağmen herkes [akıl hastalığından] etkilenebilir. Aslında, Amerikalı yetişkinlerin yaklaşık %20’si yaşamları boyunca bir tür akıl hastalığıyla karşı karşıya kaldığından, bununla mücadele eden birini tanımanız için iyi bir şans var . Peki neden bundan bahsetmiyoruz?” — Kristen Bell
 40. “Küçük bir çatlak kırıldığın anlamına gelmez, teste tabi tutulduğun ve dağılmadığın anlamına gelir.” — Linda Poindexter
 41. “Ruh sağlığı fiziksel sağlık kadar önemlidir ve aynı kalitede desteği hak eder.” —   Kate Middleton
 42. “Sen hastalığın değilsin. Anlatacak bireysel bir hikayen var. Bir adınız, bir geçmişiniz, bir kişiliğiniz var. Kendin kalmak savaşın bir parçası.” — Julian Seifter
 43. “İnsan olan her şey bahsedilebilir ve bahsedilebilir olan her şey daha yönetilebilir olabilir. Duygularımız hakkında konuşabildiğimiz zaman, daha az bunaltıcı, daha az üzücü ve daha az korkutucu hale geliyorlar.” — Fred Rogers
 44. “Yaptığım en cesur şey, ölmek istediğimde hayatıma devam etmekti.” -Juliette Lewis
 45. “Akıl sağlığının ihtiyacı olan şey daha fazla güneş ışığı, daha fazla samimiyet ve daha utanmaz sohbettir.” — Glenn Kapa
 46. “Derin nefes alma, sinir sistemimizin sevgi dilidir.” — Dr. Lauren Fogel Mersy
 47. “Mücadele yoksa ilerleme de yoktur.” -Frederick Douglas
 48. “Kendini tanımak insanın ilk ve en önemli görevidir.” – Sokrates
 49. “Duygularımızın kölesi olmadan önce onların efendisi olmalıyız.” – Descartes
 50. “Zihin, düşüncelerin değil, düşünceler hakkındaki düşüncelerimizin ürünüdür.” – David Bohm
 51. “Zihin, kendini kısıtlayan kelepçelerin kaynağıdır.” – Buddha
 52. “En büyük keşiflerimiz, kendimizi keşfetmekle başlar.” – William James
 53. “Psikoloji, insanın kendi dünyasını keşfetme sanatıdır.” – Abraham Maslow
 54. “Zihin, onu kullanmak isteyen insanın hizmetine sunulmuş bir araçtır.” – Albert Einstein
 55. “Akıl, kalbin aynasıdır.” – Confucius
 56. “Düşüncelerimiz dünyamızı yaratır.” – James Allen
 57. “Zihnin gücü, insanın kendi düşüncelerini yaratabilmesidir.” – Ralph Waldo Emerson
 58. “Bir insanın davranışı, zihnindeki düşünceleriyle belirlenir.” – Mahatma Gandhi
 59. “İnsanın hayatında en önemli yolculuk, kendine doğru yaptığı yolculuktur.” – Carl Jung
 60. “Düşüncelerimiz, içinde yaşadığımız dünyayı belirler.” – Marcus Aurelius
 61. “Düşünceleriniz, duygularınızı belirler, duygularınız davranışlarınızı belirler, davranışlarınız alışkanlıklarınızı belirler, alışkanlıklarınız karakterinizi belirler, karakteriniz kaderinizi belirler.” – Gautama Buddha
 62. “İnsanın mutluluğu, kendi zihnindeki huzurla yakından ilişkilidir.” – Dalai Lama
 63. “Gerçek dünya, iç dünyamızın yansımasıdır.” – Eckhart Tolle
 64. “Duygular, zihnin anlayışına göre şekillenir.” – Plato
 65. “Zihin, kendi gerçekliğini yaratır.” – William Blake
 66. “Kendinize ne düşündüğünüzü sorun, zihninize neyin girdiğini sorun.” – Epiktetos
 67. “Bir insanın karakteri, zihnindeki düşüncelerin birikiminden oluşur.” – Hareket Nansen
Soru Sor
Hemen ücretsiz ön görüşme oluşturun!
Hemen ücretsiz ön görüşme oluşturun!