Ankara_Psikolog_Ümitköy
Klasik Koşullanma Nedir? Örnekleri Nelerdir?

Klasik Koşullanma Nedir? Örnekleri Nelerdir?

Klasik Koşullanma Nedir? Örnekleri Nelerdir?

Klasik Koşullanma Nedir? Örnekleri Nelerdir?

Klasik koşullanma, psikolojik bir süreçtir ve birçok farklı uygulama alanında kullanılmaktadır. Bu blog yazısında klasik koşullanmanın ne olduğunu, nasıl geliştiğini, temel prensiplerini, örneklerini ve farklı uygulama alanlarını ele alacağız. Ayrıca, klasik koşullanma üzerinde yapılan araştırmalardan da bahsedeceğiz. Klasik koşullanmanın günlük hayatta ve psikolojik alanlarda nasıl etkili olduğunu ve nasıl kullanıldığını örneklerle inceleyeceğiz. Bu yazıda klasik koşullanma hakkında daha fazla bilgi sahibi olacak ve günlük hayatınızda nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz.

Klasik Koşullanma Nedir?

Klasik Koşullanma, İvan Pavlov’un deneyleriyle başlayan ve hayvanların ve insanların davranışlarını değiştirmek için kullanılan bir öğrenme sürecidir. Bu süreçte, doğal bir tepkiyi uyaran birleştirilmiş bir uyarıcı ile beraber ortaya çıkan bir tepkiye koşullanma gerçekleşir.

Klasik Koşullanma, ilk olarak Pavlov’un köpekleri üzerinde yaptığı deneylerle keşfedilmiştir. Pavlov, köpeklerin yemek verildiğinde salya akıttığını fark etti. Daha sonra, köpeklere yemek verilirken çalan bir zil ile birleştirilmiş bir uyarıcı sunmaya başladı. Zamanla, köpekler yemek verilmediğinde bile sadece zil sesi duyulduğunda salya akıtmaya başladılar. Bu durum, köpeklerin zil sesini yemek verilmesiyle otomatik olarak bağdaştırmış olmalarıyla açıklanmıştır.

Klasik Koşullanma, insan davranışları üzerinde de etkilidir. Birçok durumda, belirli bir uyarıcının verilen bir tepkiye bağlı olarak nasıl algılandığı ve tepki verildiği koşullanır. Örneğin, bir kişi bir süre boyunca bir alarm sesiyle uyanmak zorunda kalmışsa, zamanla sadece o alarm sesini duyduğunda uyandığı bir duruma gelir. Bu, kişinin alarm sesini uyandırmak için bir uyarıcı olarak öğrendiği bir klasik koşullanma örneğidir.

Klasik Koşullanma Örnekleri

Koşullanma Nasıl Gelişir?

Klasik Koşullanma Nedir?

Klasik koşullanma, bir tepkiyi belirli bir uyarıcıya bağlama sürecidir. Ivan Pavlov tarafından başlatılan bu teori, öğrenme sürecinin temel bir parçası olarak kabul edilir. Bir uyarıcı (örneğin bir zil sesi) ve bir yanıt (örneğin tükürme) arasında bir bağlantı kurarak, belli bir tepkinin belli bir uyarıcıya bağımlı hale gelmesini sağlar.

Herhangi bir durumda, koşullanmış bir tepki, koşulsuz bir tepkiye (doğal bir tepki) benzerlik gösterir. Pavlov’un deneylerinde olduğu gibi, bir hayvanın bir yiyecek verildiğinde tükürme tepkisi oluşurken, yiyeceğe eşlik eden zil sesiyle ilişkilendirildiğinde, hayvan zil sesini duyduğunda da tükürme tepkisi verebilir.

KişilerKoşullama Yoluyla Geliştirilebilecek Davranışlar
ÇocuklarYemek yeme alışkanlıkları, korkular, alışkanlıklar
Evcil HayvanlarTuvalet eğitimi, asilik davranışları, itaat
Yetişkin bireylerFobiler, tercihler, bağımlılıklar

Hayatımızın birçok alanında etkilidir. Örneğin, çocuklukta klasik koşullanma, yemek yeme alışkanlıklarının oluşması veya korkuların gelişmesi gibi konularda önemli bir rol oynar. Evcil hayvanlarla yapılan eğitim süreçlerinde de klasik koşullanma kullanılarak tuvalet eğitimi veya itaat gibi davranışlar kazandırılabilir. Ayrıca, yetişkin bireylerde de klasik koşullanma fobilerin ortaya çıkması veya bağımlılıkların oluşması gibi durumlarda etkilidir.

Klasik Koşullanma Temel Prensipleri

Psikolojik bir süreçtir ve öğrenme teorilerinin temel bir bileşenidir. Bu paradigma, Pavlov tarafından yapılan ünlü köpek deneyleriyle popüler hale gelmiştir. Klasik koşullanma, ortam ve davranış arasında bir ilişki kurarak öğrenmeyi açıklar.

Temel prensiplerinden biri, bir uyaran ve tepki arasında bağlantı kurmaktır. Bir uyaran, belirli bir tepkiyi tetikleyebilir ve bu tepki zamanla uyaranla ilişkilendirilebilir. Örneğin, bir zil sesi (uyaran) köpeklerde salya akışını (tepki) tetikleyebilir. Zamanla, köpekler zil sesini yiyecek gibi bir şeyle bağdaştırır ve salya akışı tepkisi zil sesi duyulduğunda otomatik olarak oluşur.

Bu temel prensipler, klasik koşullanmanın öğrenme sürecini yönlendirdiği birçok örnekte görülebilir. İnsanlar ve hayvanlar arasındaki birçok davranış, klasik koşullanma yoluyla gelişir. Örneğin, bir bebek, annesini gördüğünde sevinçli bir tepki verir çünkü annesini sık sık besleyerek ve sevgi göstererek birlikte yaşamıştır. Bu süreçte bebek, annesini mutlulukla ve sevgiyle ilişkilendirmiştir.

 • Klasik koşullanmanın temel prensipleri:
 • Uyaran: Bir olay veya nesne, bir tepkiyi tetiklemek için kullanılır.
 • Tepki: Bir uyaranın tetiklediği yanıt veya davranış.
 • İlişkilendirme: Bir uyaranın, belirli bir tepkiyle ilişkilendirildiği süreç.
KavramAçıklama
Uyaran GenelleştirmeBir uyaranın benzer olan diğer uyaranlarda da aynı tepkiyi tetikleyebileceği fikri.
KöşelememeBir uyaranın belirli bir tepkiyle ilişkili olduğunda, tepkiyi uyaranın değişikleşmiş bir versiyonunda da tetikleyebilme yeteneği.
SöndürmeBir uyaranın tekrar tekrar sunulması durumunda, uyaranın ilgili tepkiye olan etkisinin azalması.

Klasik Koşullanma Örnekleri

Yazımızda ‘ni ele alacağız. Klasik koşullanma, insanların ve hayvanların davranışlarını etkileyen bir öğrenme sürecidir. Bu süreçte, bir uyaran ile bir tepki arasında bir ilişki kurulur ve bu ilişki zamanla öğrenilir. Artık beraberinde birlikte gerçekleşir ve uyaranın verildiği durumlarda tepkinin otomatik olarak ortaya çıkması beklenir.

Bu öğrenme süreci ünlü bir deneyle, Pavlov’un köpekleriyle gösterilmiştir. Pavlov, çalışmalarında köpeklere yemek verilirken çalınan bir zil sesini eşleştirmiştir. Zamanla köpekler, sadece zil sesini duyduklarında bile salya salgılamaya başlamışlardır. Bu örnek, klasik koşullanmanın temel prensibini göstermektedir.

Sadece hayvanlar üzerinde değil, insanlar üzerinde de etkili olan bir öğrenme sürecidir. Bir başka örnek, insanların sigara içme alışkanlığıdır. Sigara içildiğinde ortaya çıkan keyif hissi ve sigara ile birlikte kullanılan diğer uyaranlar zamanla birleşir ve sigara içmeye bağımlılık oluşturabilir.

 • Örnek 1: Bir öğrenci, sınav sırasında sürekli olarak stres yaşamıştır. Sonunda, sınavlarda stres durumu otomatik olarak ortaya çıkmaya başlamıştır.
 • Örnek 2: Bir bebek, annesinin her gün yemek yaparken duyulan pişirme kokusunu zamanla açlık hissiyle bağdaştırmıştır. Artık bu koku bebek için açlık hissi uyandıran bir uyaran haline gelmiştir.
 • Örnek 3: Bir kişi, araba kazası geçirdikten sonra kaza anında duyduğu şarkıyı zamanla korku hissiyle bağdaştırmıştır. Artık o şarkıyı duyduğunda korku hissi ortaya çıkmaktadır.
Klasik Koşullanma Örnekleri
1. Pavlov’un Köpekleri
2. Sigara İçme Alışkanlığı
3. Sınav Stresi
4. Pişirme Kokusu
5. Kaza Anında Duyulan Şarkı

Koşullanmanın Farklı Uygulama Alanları

Psikolojide önemli bir öğrenme sürecidir. Bu süreç, bir uyaranın ve bir tepkinin sürekli olarak bir araya gelmesi sonucunda ortaya çıkar. Klasik koşullanmanın farklı uygulama alanları vardır ve bu alanlarda etkili olabilecek birçok örneği bulunmaktadır.

Bir uygulama alanı, insanların günlük yaşamlarında sıklıkla karşılaştığı bir durumu içerebilir. Örneğin, bir kişinin bir restoranda yemek yediği zaman, yiyecek kokusu onda bir iştah uyandırabilir ve bu da bir özlem veya istek yaratır. Bu durum, klasik koşullanmanın bir örneğidir. Yiyecek kokusu, yemekle birleştiğinde kişide bir iştah tepkisi oluşmasına yol açar.

Bir başka uygulama alanı ise tedavi süreçlerinde kullanılan koşullandırmalardır. Örneğin, bir terapist, bir kişinin anksiyetesini azaltmak için sürekli olarak rahatlama tekniklerini uygulayabilir. Bu süreçte, klasik koşullanma önemli bir rol oynar. Kişi, rahatlama tekniklerini uyguladığında, bu tekniklerin kendisini rahatlattığını ve anksiyetesini azalttığını fark eder. Sonuç olarak, kişi bu rahatlama tekniklerini kullanarak anksiyeteyi azaltma konusunda klasik koşullanma yoluyla öğrenir.

Klasik Koşullanmanın Farklı Uygulama Alanları:
 • Yemek iştahının uyandırılması
 • Tedavi süreçlerinde anksiyete azaltma
 • Reklamcılıkta tüketici davranışı etkileme
 • Çocuklarda alışkanlık oluşumu

Klasik Koşullanma Üzerinde Yapılan Araştırmalar

Psikoloji alanında sıkça kullanılan bir kavramdır. İlk olarak Ivan Pavlov tarafından keşfedilen ve geliştirilen bu teori, bir uyarıcının ardından gelen başka bir uyarıcının aynı tepkiyi tetikleme yeteneğine sahip olmasını ifade eder. Klasik Koşullanma, temel prensipleri, nasıl geliştiği, örnekleri ve farklı uygulama alanlarıyla ilgili birçok araştırma yapılmıştır.

Klasik Koşullanma, bir bireyin belirli bir uyarıcıya karşı otomatik bir tepki geliştirmesini sağlayan bir öğrenme sürecidir. Örneğin, Pavlov’un ünlü köpek deneyinde olduğu gibi, bir köpek önceden hiçbir tepki göstermediği bir zil sesiyle birlikte yemek verilmesi durumunda zamanla zil sesine de tepki vermeye başlar. Bu durumda, zil sesi koşullanmış bir uyarıcı haline gelmiştir ve köpek bu sese tepki vermeye başlamıştır.

Koşullanma sürecinde hedeflenen tepki, başlangıçta doğal olarak ortaya çıkmayan bir uyarıcıya karşı koşullanarak geliştirilir. Bu süreçte belirli adımlar izlenir. İlk olarak, doğal olarak ortaya çıkan bir tepki belirlenir. Ardından, bu tepkinin ortaya çıkmasına yol açan doğal uyarıcıya koşullanmamış bir uyarıcı eklenir. Bu koşullanmasız uyarıcı, doğal tepkinin ortaya çıkmasında bir rol oynar. Yavaş yavaş, koşullanmasız uyarıcı da koşullanmış bir uyarıcı haline gelir ve tepkiyi tetikleyebilir hale gelir.

 • Klasik Koşullanma Temel Prensipleri:
  1. Koşullanmamış Uyarıcı (NS): İlk başta bir tepki oluşturmayan, doğal olarak tepkiyle ilişkilendirilmemiş bir uyaran.
  2. Koşullanmış Uyarıcı (CS): Başlangıçta tepki oluşturmayan ancak zaman içinde bir koşullanma süreci sonucunda tepki oluşturabilen bir uyaran.
  3. Koşullanmış Tepki (CR): Başlangıçta koşullanmamış uyarıcıya karşı tepki oluşturmayan ancak zaman içinde koşullanma süreciyle tepki oluşturan bir davranış.
  4. Doğal Tepki (UR): Koşullanmamış uyarıcıya karşı otomatik olarak oluşan tepki.

Psikoloji alanında oldukça önemli bir konudur ve birçok araştırma bu konu üzerinde yapılmıştır. Bu araştırmalar, klasik koşullanmanın temel prensiplerini ve nasıl geliştiğini anlamamıza yardımcı olmuştur. Ayrıca farklı uygulama alanlarında da klasik koşullanmanın etkileri ve kullanımı üzerine çalışmalar yapılmıştır.

Soru Sor
Hemen ücretsiz ön görüşme oluşturun!
Hemen ücretsiz ön görüşme oluşturun!