Ankara_Psikolog_Ümitköy
Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı

 AİLE DANIŞMANLIĞI

AİLE DANIŞMANLIĞINA İHTİYACINIZ MI VAR?

Aile Terapisi
                                                                           Aile Terapisi

 

Toplumsal değişimler bazı yönleriyle aile kurumuna yansımış ve böylelikle aile içi ilişkilerde yeni bakış açılarını ve yeni yaşam biçimlerini ortaya çıkarmıştır. Söz konusu bu dönüşümler aile içi ilişkilerin bozulmasına, aile dinamiklerinin yıpranmasına ve iletişim çatışmalarına sebep olmuştur. Örneğin; aile-aile birliği algısının ve evlilik yapısının değişmesi, eşler arası iletişim sorunları, boşanma, aile fertlerindeki madde bağımlılıkları, ergen çocuklar ile iletişim, kök ailelerin dâhil olması sonucu ortaya çıkan problemler, ebeveyn-çocuk arasındaki iletişimsizlik, vb. sorunlar; ailede meydana gelen problemlerin çözümüne yönelik aile danışmanlığı uygulamasını ortaya çıkmıştır.

 

Aile Nedir?

Aile; toplumun temel yapı taşı olarak yapısal, işlevsel, sürekli bir gelişim ve etkileşim halinde olan bir yapıdır. İki veya daha fazla birey, çocuklu ya da çocuksuz, evlat edilinilen bireyler, bir annenin ya da bir babanın çocuğunu tek başına büyütmesi, birlikte yaşamak ya da koşullar sebebiyle farklı şehirlerde olmak, evlilik ya da evlenmeden beraber yaşamak, gökkuşağı ailesi olmak gibi koşullar aile kavramının içinde yer alabilmektedir.

Ailenin önemi
                          Ailenin önemi

Aile öyle bir yerdir ki sevgi, duygusal bağ ve destek işlevlerini hiçbir kurum üstlenemez. Çünkü biz olma duygusu, değerli olma duygusu, güven ortamı, yakınlık ve dayanışma duygusu, sorumluluk duygusu, mücadele duygusu, mutluluk ve kendini gerçekleştirme ortamı, manevi yaşamın temellerini oluşturma ortamının kaynağı ailenin içinde saklıdır.

Biz Olmak Nedir?

Bir ilişkiye başlamadan önce her bireyin bir BEN’i vardır. BEN; bireyi oluşturan yaşam stili, mizacı, duyguları, düşünceleri, tutumları ve kişilik özelliklerinin bir bütünüdür. İlişkiye başladıktan sonra BİZ kavramı oluşmaya başlar.

BEN kavramlarını iki küme ve BİZ kavramını kesişim kümesi olarak düşünebiliriz. Eğer kesişim kümesi çok genişse bireyler, BEN olmayı zamanla bırakıp BİZ olarak bağımlı bir ilişkinin temellerini atabilir. Ya da tam tersi BİZ kümesi çok dar ise belki de bir çift olunamamıştır. Sağlıklı bir iletişimin temeli de BEN-BİZ-BEN kavramlarına ayrılan kümelerin eşit olmasına bağlıdır.

Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile danışmanlığı, bireylerin ilişkilerine dair İçgörü ve farkındalık kazandırmayı, ilişkiyi yeniden yapılandırmayı ve geliştirmeyi amaçlar. Bu bağlamda aile danışmanlığı; eğitimli profesyoneller tarafından aile üyelerine veya ailenin bütününe verilen bireysel ve grup uygulamalarını içeren destek ve danışmanlık hizmetleridir. Sağlıklı bir iletişim ortamının yaratılması için mümkün olduğunca tüm aile bireylerine yapılan psikolojik yardım hizmetidir. Ailenin yapısal, işlevsel ve gelişimsel özellikleri bakımından sorunların çözümüne yönelik uzmanlık gerektiren hizmetler bütünüdür. Aile danışmanlığının; biyopsikososyal açıdan iyileştirici ve tedavi edici özellikleri bulunmaktadır. Aile danışmanlığı; psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman ve sosyal çalışmacıların mezuniyet sonrası eğitimleriyle kazandıkları eğitimle yürütebilecekleri profesyonel müdahaleleri kapsar.

aile danışmanlığı
                                           Aile danışmanlığı

Neden Aile Danışmanlığı?

Günümüzün değişen ve gelişen ailesi; üyeleri arasındaki uyumlu birlikteliği sağlamada zorlanmaktadır. Özellikle aile üyelerinin kentli ana-baba, çalışan anne olma gibi hızla değişen rollerine uyum sağlayamamaları, aile içindeki iletişim ve etkileşimi bozmaktadır. Aile üyelerinde sıkıntıya yol açan bu tür engellemeler genelde ailenin varlığını korumasını güçleştirirken, özelde aile üyelerinin sosyal ve ruhsal varlığını bozmaktadır. Bu nedenlerden dolayı modern topluma geçiş sürecinde, toplumsal yaşamda yalnız kalan ailelere destek sağlamak üzere geliştirilen hizmetlerden biri de aile danışmanlığıdır.

Aile danışmanlığı almak önemli ve güçlü bir karardır. Bazen ilişki içinde yolunda gitmeyen dinamiklerin olduğunu, yaşanılan olayların sizleri yıprattığını fark edersiniz. Çabalasanız da hep aynı pencereden bakmaya devam edebilirsiniz. İşte farklı bir açıdan bakabilmek, kendinizi, ilişkinizi keşfedebilmek ve sağlıklı BEN-BİZ-BEN üçgenini oluşturabilmek ya da koruyabilmek için aile danışmanlığına ihtiyacınız olabilir.

Psikologlarımızdan randevu almak için buraya tıklayarak iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

Soru Sor
Hemen ücretsiz ön görüşme oluşturun!
Hemen ücretsiz ön görüşme oluşturun!