Ankara_Psikolog_Ümitköy
Bağlanma Stilleri Nelerdir?

Bağlanma Stilleri Nelerdir?

Bağlanma Stilleri Nelerdir?

Bağlanma Stilleri Nelerdir?

Bağlanma Stilleri Nelerdir? Güvensiz Bağlanma Stili, Emniyetli Bağlanma Stili, Kaçınan Bağlanma Stili, Ambivalan Bağlanma Stili, ve Duygusal Bağlanma Stilleri hakkında her şeyi öğrenmek ister misiniz? İlişkilerdeki bağlanma stilleri, nasıl ilişkiler kurduğumuzu, sevdiğimiz kişilere nasıl yaklaştığımızı ve onlarla nasıl iletişim kurduğumuzu etkiler. Bu yazıda, farklı bağlanma stillerini ve ilişkilerde nasıl etkili olduklarını inceleyeceğiz. Ayrıca, bağlanma stilinizi geliştirmek için atabileceğiniz adımları da bulacaksınız. Haydi, duygusal bağlanma stilleri ve ilişkileri keşfetmeye başlayalım.

Güvensiz Bağlanma Stilleri

Güvensiz bağlanma stili, çocukluk döneminde yaşanan deneyimlerin sonucunda oluşan bir ilişki tarzını ifade eder. Bu bağlanma stili, bebeklik ve çocukluk döneminde ebeveynlerle yaşanan bağlanma ilişkilerinde güvensizlik ve kaygıya dayalı bir tutumu yansıtır. Bu stil, çocuğun ihtiyaçlarına istikrarlı bir şekilde yanıt verilmemesi veya ebeveynin duygusal olarak uyumsuz tepkiler vermesi gibi faktörlerden kaynaklanabilir.

Güvensiz bağlanma stili, yetişkinlik dönemine taşınabilir ve ilişkileri derinden etkileyebilir. Bu stilin temelinde güvensizlik, bağlanma korkusu ve başkalarına olan inanç eksikliği bulunur. Bir birey güvensiz bağlanma stiline sahipse, ilişkilerinde sürekli olarak kaygıya kapılabilir, yakınlıktan kaçınabilir ve duygusal olarak geri çekilebilir. Bu durum, çiftler arasındaki iletişimi ve bağlılığı olumsuz yönde etkileyebilir.

İşte güvensiz bağlanma stili ile ilişkilendirilebilecek bazı özellikler:

 • Kaygılı bağlanma: Birey, ilişkilerde sürekli kaygı duyar ve başkalarının sevgisini ve ilgisini elde etmek için çaba sarf eder.
 • Değersizlik hissi: Güvensiz bağlanma stiline sahip olanlar, kendilerini değersiz veya sevilmeye layık olmayan biri olarak görme eğilimindedir.
 • Kontrol isteği: Güvensiz bağlanma sahipleri ilişkilerinde kontrol etme ve manipüle etme eğilimi gösterebilir. Çünkü bu, onların kendilerini güvende hissetmelerini sağladığına inandıkları bir tutumdur.

Bu güvensiz bağlanma stiline sahip olmak, ilişkilerde sorunlara neden olabilir ancak tüm umut kaybedilmez. Bağlanma stilini geliştirmek ve daha sağlıklı ilişkiler kurmak için adımlar atmak mümkündür. Öncelikle kendi bağlanma stilimizi anlamak ve nedenlerini keşfetmek önemlidir. Bu süreçte terapi, bireysel çalışmalar veya destek gruplarından faydalanabiliriz.

Emniyetli Bağlanma Stili

Bağlanma stilleri, bir kişinin nasıl bağlandığını ve ilişkilerde nasıl davrandığını belirleyen temel özelliklerdir. Emniyetli bağlanma stili, sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurma konusunda önemli bir rol oynar. Bu yazıda, emniyetli bağlanma stilini anlatacağız ve nasıl geliştirilebileceğine odaklanacağız.

Emniyetli bağlanma stili, güven, duygusal bağlantı ve karşılıklı bağımlılık üzerine kuruludur. Bu stilde, bireyler ilişkilerde kendilerini rahat ve güvende hissederler. İlişkideki partnerler birbirlerine destek olur, duygusal ihtiyaçlarına dikkat eder ve birlikte kararlar alır. Emniyetli bağlanma stili, kişiler arasındaki bağı güçlendirir ve kalıcı, sağlıklı ilişkilerin temelini oluşturur.

Bu stilin geliştirilmesi için bazı adımlar atmak önemlidir. İlk adım, kendi duygusal ihtiyaçlarınızı ve sınırlarınızı tanımaktır. Kendinizi neyin güvende hissettirdiğini ve nasıl bir ilişki istediğinizi anlamak, emniyetli bağlanma stilinin temelini oluşturur. İkinci adımda, iletişim becerilerinizi geliştirmek önemlidir. Açık ve samimi iletişim, partnerinizle güven duygusunu artırır ve ilişkinizin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur. Üçüncü adımda, geçmiş ilişkilerden ve travmalardan gelen duygusal yaraları iyileştirmek önemlidir. Kendinizi tamir etmek, sağlıklı bir bağlanma stilinin oluşmasına katkı sağlar.

 • Bağlanma stilleri
 • Güven
 • Duygusal ihtiyaçlar
Bağlanma StilleriTanımı
Güvensiz Bağlanma StiliKişiler ilişkide güvensizlik, kıskançlık ve kontrolcü davranışlar sergiler.
Emniyetli Bağlanma StiliKişiler ilişkide güvende hisseder, duygusal ihtiyaçlara dikkat eder ve birbirlerine destek olurlar.
Kaçınan Bağlanma StiliKişiler ilişkide bağlanmaktan kaçınır, duygusal mesafede durma eğilimindedirler.
Ambivalan Bağlanma StiliKişiler hem bağlanmak ister hem de bağlanmaktan korkarlar. İlişkide çekip çekildikleri bir döngü yaşarlar.

Kaçınan Bağlanma Stilleri

Bağlanma stili, bir kişinin ilişki kurma ve bağlanma şeklini belirleyen bir kavramdır. İnsanların bağlanma stilleri, genellikle çocukluk deneyimleri ve etkileşimleri tarafından şekillenir. Bu yazıda, kaçınan bağlanma stili üzerinde durulacak.

Kaçınan bağlanma stili, kişinin duygusal bağlantılardan kaçınma eğiliminde olduğu bir bağlanma şeklidir. Bu kişiler genellikle duygusal yakınlıktan kaçınır, bağımsızlığına çok değer verir ve duygusal ihtiyaçlarını gizler veya bastırır.

Kaçınan bağlanma stili gösteren bireyler genellikle zorluk yaşarlar. İlişkilerinde yakınlık ve güven oluşturmakta zorlanabilirler. Kendilerini duygusal olarak bağlanmaktan korurlar ve bu nedenle partnerleriyle mesafe yaratırlar. Bu da ilişkilerin sürdürülmesini zorlaştırabilir.

Başlıklar:

 • Kaçınan bağlanma stili nedir?
 • Kaçınan bağlanma stiline sahip kişilerin özellikleri
 • Kaçınan bağlanma stiline sahip olmanın etkileri
 • Kaçınan bağlanma stiliyle başa çıkmak

Kaçınan bağlanma stiline sahip kişiler, genellikle güvensizlik, yalnızlık ve ilişki problemleri yaşarlar. Duygusal ihtiyaçlarını bastırmak, ilişkilerinde sorunlar yaratabilir ve yakınlıktan kaçınma davranışlarına neden olabilir. Bu kişiler, duygusal bağlanma sürecinde daha fazla cesaret ve anlayış gerektiren adımlar atmaları gerekebilir.

Kaçınan bağlanma stiliyle başa çıkmak için bazı adımlar atabilirsiniz. İlk adım, kendinizi ve bu bağlanma stilinin nedenlerini anlamaktır. Duygusal ihtiyaçlarınızı ve korkularınızı tanımak, öz farkındalık geliştirmenize yardımcı olacaktır. İkinci adım, güven oluşturabileceğiniz ve rahatça bağlanabileceğiniz insanlarla ilişkiler kurmaktır.

Kaçınan Bağlanma Stiline Örnek Durumlar

DurumÖrnek
Aşk ilişkileriKaçınan bağlanma stiline sahip birisi, karşısındaki kişiye duygusal yakınlık göstermek yerine mesafeli davranabilir.
Aile ilişkileriBazı kaçınan bağlanma stiline sahip kişiler, aileleriyle duygusal paylaşımlardan kaçınabilir ve bağımsızlığa aşırı önem verme eğiliminde olabilir.
Arkadaşlık ilişkileriKaçınan bağlanma stili gösteren bireyler, yakın arkadaşlık ilişkilerinden kaçınabilir veya yüzeyel ilişkileri tercih edebilir.

Ambivalan Bağlanma Stili

Ambivalan Bağlanma Stili, çoğu insan için oldukça karmaşık bir konudur. Ambivalan bağlanma stili, duygusal olarak hem bağımlılık hem de uzaklık isteme davranışlarının birleştiği bir bağlanma tarzıdır. Bu kişiler genellikle bir ilişkide hem yakın olma hem de bağımsızlık ihtiyacını hissederler. Diğer bağlanma stilleri gibi, ambivalan bağlanma stili de çocukluk döneminde şekillenir ve ilerleyen yaşlarda da ilişkilere yansır.

Ambivalan bağlanma stiline sahip olan kişiler, genellikle hem sevgiye ve ilgiye ihtiyaç duyarlar hem de sevdikleri insanlardan uzaklaşma isteği duyarlar. Kendi iç çelişkileri nedeniyle, ilişkilerinde sürekli bir ikilem yaşayabilirler. Bunun sonucunda, bir ilişkide duygusal iniş çıkışlar yaşayabilir ve sürekli olarak partnerlerini sınamak için zorlayıcı davranışlarda bulunabilirler.

İlişkilerinde ambivalan bağlanma stiline sahip olan kişiler genellikle yoğun duygusal dalgalanmalar yaşarlar. Bir yandan sevgi, şefkat ve ilgi gösterirken, diğer yandan da bağımsızlık ve uzaklaşma arzusu duyabilirler. Bu durum, partnerlerinin güvensizlik hissetmesine ve ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini engelleyebilir.

Duygusal Bağlanma Stilleri Ve İlişkiler

Bir ilişkideki duygusal bağlanma stilinin, ilişkinin sağlığı ve sürdürülebilirliği üzerinde büyük bir etkisi vardır. Birçok insan, ilişkilerindeki bağlanma stillerini fark etmez veya anlamaz. Ancak, bu bağlanma stillerini anlamak ve geliştirmek, daha sağlıklı ve tatmin edici ilişkiler kurmaya yardımcı olabilir.

Güvensiz bağlanma stili genellikle bir kişinin kendisine güvenmediği ve başkalarının da kendisine güvenmeyeceğine inandığı bir durumu ifade eder. Bu kişiler genellikle yakın ilişkilerde çekingenlik, kıskançlık ve sürekli bir endişe hissi yaşarlar. Güvensiz bağlanma stiline sahip olan biri, ilişkideki düşük güven duygusu nedeniyle partnerine sürekli olarak kontrol etme, müdahale etme veya güvenilmez davranışlar sergileme eğilimindedir.

Emniyetli bağlanma stili, ebeveyn figürlerine güvendiği, başkalarına güvenmeye eğilimli olduğu ve rahatlıkla bağ kurabildiği bir durumu ifade eder. Emniyetli bağlanma stiline sahip olan kişiler, kendileriyle ve diğerleriyle barış içinde bir ilişki kurma becerisine sahiptirler. Empati yapabilme, duygusal destek sağlama ve güven oluşturma gibi önemli ilişki becerilerine sahiptirler.

Bağlanma Stilini Geliştirmek İçin Adımlar

Bağlanma stili, insanların ilişkilerdeki tutumlarını ve davranışlarını şekillendiren önemli bir faktördür. Bağlanma stili, çocukluk döneminde oluşur ve yetişkinlikte de etkisini sürdürür. Farklı bağlanma stilleri, kişinin ilişkilerdeki davranışlarını ve tercihlerini belirler.

Güvensiz bağlanma stili, bir kişinin kendisini ve başkalarını güvensiz hissettiği bir bağlanma stilidir. Bu kişiler, ilişkilerde sürekli bir endişe ve güvensizlik duygusu yaşarlar.

Emniyetli bağlanma stili ise, kişinin kendine ve başkalarına güven duyduğu bir bağlanma stilidir. Bu kişiler, ilişkilerde rahat ve güvende hissederler ve başkalarına güvenmekte zorluk çekmezler.

 • Bağlanma stili, ilişkilerin kalitesini etkileyebilir. Güvensiz bağlanma stiline sahip kişiler genellikle karmaşık ilişkiler yaşar ve yakınlıktan kaçınabilirler. Emniyetli bağlanma stiline sahip kişiler ise sağlıklı ve destekleyici ilişkiler kurma eğilimindedirler.
 • Bağlanma stili, çocukluk döneminde oluşsa da geliştirilebilir. Bağlanma stili üzerinde çalışmak, daha sağlıklı ve tatmin edici ilişkiler geliştirmek için atılabilecek önemli bir adımdır.
Bağlanma StiliÖzellikler
Güvensiz Bağlanma StiliEndişeli, güvensiz, yakınlıktan kaçınma
Emniyetli Bağlanma StiliRahat, güvenli, destekleyici
Kaçınan Bağlanma StiliBağımsız, başkalarından uzak durma
Ambivalan Bağlanma StiliÇelişkili hisler, belirsizlik

Bağlanma stilini geliştirmek için atılabilecek adımlar vardır. İlk olarak, kendi bağlanma stilinizi tanımayı ve anlamayı hedefleyin. Kendinize yönelik bir iç gözlem yapın ve nasıl hissettiğinizi, ne tür ilişkilerden hoşlandığınızı ve nasıl davrandığınızı değerlendirin.

Sonra, geçmiş ilişkilerinizin bağlanma stilinizi nasıl etkilediğini anlamaya çalışın. Çocukluk döneminde yaşadığınız deneyimler ve ebeveynlerinizin tutumları, bağlanma stilinizi şekillendirmede önemli rol oynamış olabilir.

Daha sonra, sağlıklı ilişkiler kurmanıza yardımcı olacak stratejileri öğrenin. Empati yapmayı ve başkalarını anlamayı öğrenin. İlişkilerde güveni inşa etmek için şeffaf olun ve duygusal bağları güçlendirmek için zaman ve kaynak ayırın.

Soru Sor
Hemen ücretsiz ön görüşme oluşturun!
Hemen ücretsiz ön görüşme oluşturun!